350 g små nye danske kartofler
1 klase grønne druer uden sten
2 modne blommer
1 dl mild rygeost
1 dl 38 % creme fraiche
2 tsk. bornholmsk sennep
3 små grå skalotteløg el. 2 bananskalotteløg
lidt blandede krydderurter:
mest dild, lidt kørvel, mindre estragon
og enkelte blade af mynte
godt salt og groftkværnet peber
evt. 1⁄2 citron

Vask og kog kartoflerne i letsaltet vand. Hæld vandet fra, og læg kartoflerne i en perforeret aluminiumsbakke. Hvis du ikke har en rygeovn, kan du selv lave en. Du skal bare have en grill, der kan dækkes af forholdvis nemt. Når du har sat ild i træet, kommer du træsmuld ved, og røgen vil udvikle sig. Stil alubakken på grillen, og dæk af, så det meste af røgen holdes inde. Det er forskelligt, hvor lang tid det tager at ryge kartoflerne, så du må holde godt øje. Mens du ryger kartoflerne, kan du passende lave dressingen. Bland rygeost, cremefraiche, sennep, og smag til med salt og peber. Skær løgene i så tynde skiver som muligt. Skær. blommerne i brunoise, og pil skindet af druerne, der herefter deles i 2.Vask dine krydderuter godt, og riv dem i stykker med fingrene. Tag kartoflerne fra røgovnen, og bland alle indgredienser. Smag til, evt. med lidt citronsaft

TIPS
Brunoise er navnet på en udskæring, hvor man først skærer emnet som tændstik og derefter på tværs, så der dannes bittesmå terninger. Hvis det er muligt, prøv da med kastanietræ. Det udvikler ikke så meget ild, og røgen er mild. Man kan altid udvide salaten med lidt skaldyr eller noget andet let.

 

//
350 g small new Danish potatoes
1 bunch green seedless grapes
2 ripe plums
1 cup mild smoked cheese
1 cup 38% cream fraiche
2 Tbsp. mustard from Bornholm
3 small gray shallots or 2 banana shallots
some mixed herbs:
good amount of dill, a little chervil,
less tarragon and a few leaves of mint
good salt and coarsely ground pepper
optional 1/2 a lemon

Wash and boil the potatoes in salted water. Drain and place the potatoes in a perforated aluminium tray. If you do not have a smoker, you easilyeven make one yourself. All you need is a grill that can be covered relatively easy. Once you have set the wood on fire, you add wood shavings or sawdust, and the smoke will develop. Place the aluminium tray on the grill, and cover it, so most of the smoke is held within the tray. It varies how long time it takes to smoke the potatoes, so you must keep a close eye. While you smoke the potatoes, you can just as well start making the dressing. Mix cheese, sour cream, mustard, and season with salt and pepper. Cut the onions into as thin slices as possible. Cut plums in brunoise and tinker off the skins of the grapes, which then are split into halves. Wash your herbs well and tear them apart with your fingers. Remove the potatoes from the heating stove, and mix all ingredients together. Season the dish, perhaps with a little lemon juice.

TIPS
Brunoise is the name of a carving method, where you first cut the commodity as a matchstick and then across to form tiny cubes. If possible, try with chestnut. It does not develop that much fire and the smoke is mild. You can always expand the salad with some seafood or anything else light in taste.

potato